Neumed & Ekphonetic Universal Manuscript Encoding Standard

Neumed and Ekphonetic Universal Manuscript Encoding Standard
Een volledige datarepresentatie voor digitale transcriptie van middeleeuwse gezangen uit westerse en Byzantijnse bronnen

   ¤  Primary website =  http://www.scribeserver.com/NEUMES/
   ¤  Virtual URL =  http://purl.oclc.org/SCRIBE/NEUMES/

  Site information
De vormgeving van deze site is geoptimaliseerd voor Internet Explorer®, een beeldscherm met een breedte van 800 pixels en frames.
Om deze site goed te kunnen bekijken dient u JavaScript (versie 1.1 of hoger) in uw browser te activeren. (Internet Explorer® noemt dit "Actieve scripting", te vinden onder Extra/Internet-opties/Beveiliging. Kies hier de knop "Aangepast niveau" en schakel "Actieve scripting" in binnen het venster "Instelling.")
Privacyverklaring: deze website gebruikt geen cookies, commerciële popups, spyware, ActiveX-componenten en dergelijke.
 


Phase Two Initiative
"Developing the infrastructure for a distributed e-library of medieval music transcriptions in standardised format."

Funding Agency
The Eduserv Foundation

Project Co-ordinator
Prof. Peter G. Jeavons
Professor of Computer Science, University of Oxford;
Fellow of St Anne's College, Oxford


Software Engineer
Prof. Louis W. G. Barton
St Anne's College, University of Oxford

Domain Expert
Prof. John A. Caldwell
Emeritus Professor of Music, University of Oxford;
Fellow of Jesus College, Oxford


Advisory Board
 • Prof. Dino Buzzetti
  Facoltà di Lettere e Filosofia,
  Università di Bologna

 • Prof. Jim Davies
  Director, Software Engineering Centre, University of Oxford
 • Dr Annalisa Doneda
  Facoltà di Musicologia,
  Università di Pavia

 • Prof. James N. Grier
  Faculty of Music,
  University of Western Ontario

 • Rev. Dr Constantine J. Terzopoulos
  Monastery of Holy Trinity,
  St Nektarios, Aegina (Greece)


 • Technical Team
  Dr Jacqueline Elemans
  Dr Debra Lacoste
  Koon Shan Barry Ng

  Adjunct Technical Help
  Hans Bickel
  Samuel H. Byland
  Dr Jeni Tennison
  Mark Watson


  Nederlandse vertaling door
  Frans Wiering
  (Universiteit Utrecht, Instituut voor Informatica en Informatiekunde)
  homepage.

  Motivatie
  De duizenden bewaarde middeleeuwse handschriften met muzieknotatie behoren tot de monumenten van de Westerse cultuur. Vele generaties muziekwetenschappers hebben deze bronnen bestudeerd en op die manier het ontstaan en de ontwikkeling van de Westerse muziek kunnen traceren. Ook aan andere wetenschapsgebieden heeft de bestudering van deze bronnen een belangrijke bijdrage geleverd.

  Deze documenten worden het best vergelijkenderwijs bestudeerd, en er zijn op dit terrein veel resultaten geboekt. Maar de mogelijkheden van vergelijking worden beperkt door het voorkomen van varianten en stijlen van muzieknotatie die, hoewel ze op een gemeenschappelijke grondslag berusten, in detail en wat betreft feitelijke inhoud zeer sterk van elkaar kunnen verschillen.

  Nauwkeurige vergelijkende bestudering met behulp van digitale transcripties zal leiden tot zeer belangrijke inzichten in aard en ontwikkeling van de middeleeuwse muziek die nu nog niet bereikt kunnen worden.

  Veel van de vergelijkende bewerkingen die door computerondersteuning mogelijk en belangijk zijn geworden, kunnen niet goed worden toegepast door problemen met de weergave van neumen in moderne muzieknotatie.

  Het is duidelijk dat de huidige vergelijkings- en beschrijvingsmethoden volstrekt ongeschikt zijn, en dat we de juiste gereedschappen voor "wetenschappelijke" vergelijking en beschrijving nog niet bezitten.
  – Thomas Forrest Kelly


  Doelstelling 
  "NEUMES" is een acroniem voor Neumed and Ekphonetic Universal Manuscript Encoding Standard.

  Doel van het project is het ontwerpen en bouwen van een software-infrastructuur voor digitale transcriptie en beschrijving van middeleeuwse gezangenhandschriften. Beoogd resultaat is een eenduidige methode om de inhoud van manuscripten met behulp van de computer te bekijken, doorzoeken en analyseren.

  Het Eerste Fase-initiatief heeft belangrijke voorgang geboekt bij de ontwikkeling van een effectieve datarepresentatie voor neumatische gezangen, zodat
  (a) melodische patronen kunnen worden vergeleken, ongeacht het type westers of oosters neumenschrift waarin ze genoteerd zijn;
  (b) een diplomatische facsimile van de bronnen uit de data kan worden afgeleid;
  (c) hyperlinks de transcripties met afbeeldingen, database-indexen of ander online materiaal kunnen verbinden; en
  (d) grote hoeveelheden online transcripties computationeel efficient doorzoekbaar zijn.

  Tot nu toe heeft het accent van ons werk gelegen op de oplossing van fundamentele technische problemen en de “randvoorwaarden” van oude vormen van muzieknotatie. Tot de resultaten behoren de NEUMES taxonomie en het NeumesXML Schema.

  In Fase Twee wordt de datarepresentatie verder verfijnd en uitgebreid, wordt de software voor data-invoer en -weergave verbeterd, en wordt er gewerkt aan vergelijking van melodiepatronen.
  – Louis W. G. Barton
    Eduserv Foundation   Supported by Eduserv. Phase Two of The NEUMES Project is funded by a Research Grant awarded to the University of Oxford by the Eduserv Foundation ["Developing the infrastructure for a distributed e-library of medieval music transcriptions in standardised format"; March 2005 - August 2007 (extended to February 2008); Prof. Peter G. Jeavons, Project Co-Ordinator].  
  The Andrew W. Mellon Phase One of The NEUMES Project was funded by a Scholarly Communications Grant awarded to Harvard University by The Andrew W. Mellon Foundation ["Digital Encoding for Medieval Chant Transcription; Phase One Project"; October 2001 - March 2003; Prof. Thomas Forrest Kelly, Principal Investigator].

  "Google" is a trademark of Google Inc. "Internet Explorer" is a registered trademark of Microsoft Corp. "Flash" is a registered trademark of Macromedia, Inc. "Java" is a trademark of Sun Microsystems, Inc. "Unicode" is a trademark of Unicode, Inc.

   
  Verklaring van auteursrecht: Alle “inhoud” van deze Website (inclusief, maar niet beperkt tot, alle documenten, programma's en afbeeldingen op deze pagina en gerelateerde pagina's van deze site) wordt beschermd door V.S.- en internationaal auteursrecht zoals hieronder aangegeven, voor zover afzonderlijke pagina's van deze site geen ander auteursrecht aangeven.

  Copyright © 2005-2006, The University of Oxford.
  Copyright © 2003-2005, Louis W. G. Barton.
  Copyright © 2002-2003, The President and Fellows of Harvard College; contains software or other intellectual property licensed from Louis W. G. Barton, copyright © 1995-2001 by Louis W. G. Barton.

  Alle rechten voorbehouden. De rechthebbenden stellen het materiaal online beschikbaar als naslagmateriaal ten behoeve van onderwijs en cultuur. Het materiaal wordt “zoals het is” beschikbaar gesteld, zonder enige vorm van garantie. Commercieel gebruik van het materiaal is verboden tenzij schriftelijke toestemming van rechthebbenden is verkregen.
  Aan deze Nederlandse vertaling kunnen geen rechten worden ontleend.
  NOTE: The English-language version of this copyright statement shall be the definitive text.